Ponuka programov

Plustelka je balík extra programov Voľnej telky. Vďaka Plustelke máte prístup ku extra dávke športu, filmov, dokumentov, detských programov a hudby.
Plustelka je bez viazanosti a môžete si ju kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Pre sledovanie ponuky Plustelky je potrebná bezplatná registrácia prístupových zariadení Voľná telka/Plustelka
a uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Towercom, a.s. na príjem programov Plustelky