Plánované odstávky služieb - júl 2022

Typ vysielania Dátum Čas od-do Program/Multiplex Vysielač Detail
FM-VKV 7.7.2022 01:00 - 06:00 Vlna Zilina-Stranik viac
FM-VKV 12.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 12.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 12.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 12.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 12.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 12.7.2022 01:00 - 06:00 Devín Zvolen-Straze viac
FM-VKV 12.7.2022 01:00 - 06:00 Radio_FM Zvolen-Straze viac
FM-VKV 13.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 13.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 13.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 13.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 13.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 14.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 14.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 14.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 14.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 14.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 14.7.2022 10:00 - 14:00 Vlna Namestovo-Uhlisko viac
FM-VKV 15.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 15.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 15.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 15.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 15.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 18.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 18.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 18.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 18.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 18.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 19.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 19.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 19.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 19.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 19.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 20.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 20.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 20.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 20.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 20.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 21.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 21.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 21.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 21.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 21.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 22.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 22.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 22.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 22.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 22.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 25.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 25.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 25.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 25.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 25.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 26.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 26.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 26.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 26.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 26.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 27.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 27.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 27.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 27.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 27.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 28.7.2022 10:00 - 18:00 Slovensko Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 28.7.2022 10:00 - 18:00 Regina BB Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 28.7.2022 10:00 - 18:00 Devín Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 28.7.2022 10:00 - 18:00 Lumen Namestovo-Magurka viac
FM-VKV 28.7.2022 10:00 - 18:00 Radio_FM Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 7.7.2022 00:00 - 02:00 MUX1 Bratislava-Kamzik viac
DVB-T/T2 7.7.2022 00:00 - 02:00 MUX2 Bratislava-Kamzik viac
DVB-T/T2 7.7.2022 00:00 - 02:00 MUX3 Bratislava-Kamzik viac
DVB-T/T2 7.7.2022 00:00 - 02:00 MUX4 Bratislava-Kamzik viac
DVB-T/T2 7.7.2022 00:00 - 06:00 MUX3 Zilina-Stranik viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 12.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 13.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 14.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 15.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 18.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 19.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 20.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 21.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 22.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 25.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 26.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 27.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX1 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX4 Namestovo-Magurka viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Stara_Bystrica-TVp_I viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX2 Zazriva-TVp_I viac
DVB-T/T2 28.7.2022 10:00 - 18:00 MUX3 Zazriva-TVp_I viac