Výpadok vysielača Mala_Frankova-OU

Späť na zoznam

Mala_Frankova-OU

30 august 2022

Typ vysielania: FM-VKV
Program / Multiplex: Regina KE
Dátum výpadku: 30 august 2022
Čas: 10:00 - 14:00 hod.
Typ výpadku: Plánovaný