Kontakt

Zákaznícke centrum
Plustelky

www.plustelka.sk
Tel.: 0650444400 v pracovných dňoch
8:00 – 16:00 hod
Facebook: Staňte sa fanúšikom Voľná telka na Facebooku


Prevádzkovateľom platformy Plustelka je:

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
IČO: 36 364 568
Bankové spojenie:
IBAN: SK0365 0000 0000 0020 527 440
BIC: POBNSKBA
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3885/B

Towerhome, a.s. týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení oznamuje, že spracovaním osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služby Plustelka poveril nasledovnú osobu:
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3885/B

Plustelka je registrovaná obchodná značka, ktorej používanie podlieha odsúhlaseniu Towercom, a.s.

Informácie o Plustelke, ako aj zariadeniach potrebných na príjem vám ochotne poskytnú aj u vášho predajcu anténovej techniky. Tu nájdete zoznam predajcov.